Afstemning er slut

 

76,3% af medlemmerne i Dansk El-Forbund stemte ja. I hele FH-familien stemte 79,8% ja.

 

Overenskomsterne er derfor godkendt og gældende med tilbagevirkende kraft fra d. 1. marts 2020. 

Se resultatet for overenskomsterne

Antal stemmer

 

Så mange af dine kollegaer i Dansk El-Forbund stemte: 

 

 

64%

Nyheder

Følg med i OK20-forhandlingerne

16.04-2020

Ligesom et flertal af fagbevægelsens medlemmer stemte elektrikerne i Dansk El-Forbund ja til de nye overenskomster. Elektrikernes stemmeprocent blev på 64, mens den samlede stemmeprocent i FH-familien blev på 58

14.04-2020

Resultatet af medlemsafstemningen offentliggøres torsdag den 16. april

FORHANDLINGSFORLØBET FOR OK20

- det starter og slutter hos medlemmerne

Forår 2019:

Forslag til krav fra medlemmerne blev diskuteret og formuleret 

August 2019:

Deadline for indsendelse af krav til DEF

September 2019:

Medlemmernes krav blev gennemgået og prioriteret af hovedbestyrelsen i DEF

Efteråret 2019:

DEF’s forskellige overenskomstudvalg foretog en mere detaljeret behandling af forslagene

December 2019:

Forhandlingspartnerne fra fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne holdte første møde for at udveksle de overordnede temaer for forhandlingerne

Januar 2020:

Forhandlingerne gik i gang d. 8. januar på Industriens Overenskomst og d. 16. januar for Elektrikeroverenskomsten og de øvrige 

Februar 2020:

Forhandlingerne forventes at være færdige. Først for Industriens Overenskomst og et par uger efter på Elektrikeroverenskomsten og de øvrige

1. marts 2020:

Frist for forhandlingerne, da de nuværende overenskomster på det private område udløber 

25. marts 2020

Resultatet sættes til afstemning hos medlemmerne. De har 3 uger til at stemme ja eller nej

15. april 2020

Afstemningen slutter kl. 23.59

16. april 2020

Resultatet fra afstemningen offentliggøres

April 2020

OK20 er slut. Overenskomsterne på det private område forhandles igen i 2023

KORT OM OK20

Din overenskomst sikrer dig dine rettigheder, når du er på arbejde; løn, pension, ekstra feriedage, barsel, sygdom, opsigelse og uddannelse. 

Uden overenskomster ville du og dine kolleger være overladt til jer selv.

Overenskomsterne forhandles typisk hvert 2-3. år mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne med OK-mærket.

I 2020 blev overenskomsterne på det private område forhandlet. 

Kig altid efter OK-mærket, når du vælger fagforening. Læs mere på ok-mærket.dk

TEST DIN VIDEN

Prøv vores quiz om OK20 og test din viden om overenskomstforhandlingerne.

10 spørgsmål til OK20

Spørgsmål og svar

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale mellem dig og dine kolleger som lønmodtagere på den ene side og arbejdsgiver på den anden side. Den indgås mellem jeres fagforening fx Dansk El-Forbund og arbejdsgiverne. 

Er jeg dækket af en overenskomst?

Af din kontrakt fremgår det, om du er dækket af en overenskomst og hvilken. Næsten alle medlemmer af Dansk El-Forbund er omfattede af en overenskomst.

Hvorfor er overenskomster så vigtige?

Nogle lønmodtagere mener, at de klarer sig bedst alene. Sagen er dog, at de er lige så afhængige af overenskomsten som dem, der har valgt at være med i det faglige fællesskab som af Dansk El-Forbund.

Overenskomsterne er nemlig et minimum, som alle individuelle forhandlinger om løn- og arbejdsforhold finder sted ud fra. Så selv om du som lønmodtager forhandler din egen løn, er det de kollektive overenskomster, der fastsætter mindstelønnen, der er den grundsøjle, som du kan forhandle ud fra. Det er også overenskomsten, der giver dig retten til yderligere lønforhandling.

Lønmodtagere, der ikke er medlem af en overenskomstforhandlende fagforening er således en form for gratister, der nyder godt af det faglige fællesskabs indsats uden at yde og deltage. 

Kig derfor efter OK-mærket, når du vælger fagforening. Læs mere på ok-mærket.dk.

Hvem forhandler overenskomsterne?

Det afhænger af overenskomsten.

På Elektrikeroverenskomsten foregår forhandlingerne mellem repræsentanter fra Tekniq Arbejdsgiverne og formanden samt næstformændene i Dansk El-Forbund. Du kan læse mere om forhandlerne her.

På Industriens Overenskomst er Dansk El-Forbund repræsenteret af CO-Industri, der forhandler med Dansk Industri. Formand for Dansk El-forbund, Jørgen Juul Rasmussen, sidder med i forhandlingsudvalget. Du kan læse om forhandlerne hos CO-Industri her.

De øvrige overenskomster som fx Offshore forhandles også af formanden og næstformændene i Dansk El-Forbund.

Historisk overblik

Det har Dansk El-Forbund været med til at opnå:

1919

Første krav om sommerferie rejses

1920

48-timers arbejdsuge indføres for industriarbejdere og håndværkere

1922

Første lærlingeforening oprettes

1939

To ugers ferie om året til alle indføres

1961

Arbejdsugen sættes ned fra 54 til 45 timer

1969

5-dages-ugen bliver en realitet med en 41 ¾-timers arbejdsuge

1974

40-timers arbejdsuge indføres

1979

5 ugers ferie om året til alle indføres

1966

44-timers arbejdsuge indføres

1981

Rådighedsvagter bliver arbejdstid

1983

Lærlinge bliver fuldgyldige medlemmer af Dansk El-Forbund

1987

39-timers arbejdsuge indføres

1989

Løn under barsel til månedslønnede indføres

1990

Opbygning af pensionsordning for grupper, der ikke tidligere havde ret til pension

1990

37-timers arbejdsuge indføres

1993

Løn under barsel i 24 uger indføres

1995

Omsorgsdage til småbørnsforældre indføres

1999

Ret til tre feriefridage indføres

2002

6. ferieuge indføres

2005

Ret til årlig drøftelse af kompetenceudvikling indføres

2008

Ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse

2012

Udvidet mulighed for selvvalgt uddannelse op til 6 uger

2014

Udvidelse af retten til forældreorlov til 13 uger

Development: HJEMMESIDER.DK