Anbefalingsskrivelse

Der blev indgået forlig mellem Statsministeriet og CFU på statens område lørdag 6. februar.

Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler enstemmigt et JA til forliget

Resultat

Hovedpunkterne i forliget er:

 1. Regulering af løn med 4,42 %:
  • Udmøntningen sker jævnt over hele overenskomstperioden, ikke med vægt på den sidste del af overenskomstperioden.
  • 1. april 2021 lønstigning med 0,80%
  • 1. oktober 2021 lønstigning med 0,30%
  • 1. april 2022 lønstigning med 1,19%
  • 1. oktober 2022 lønstigning med 0,30%
  • 1. april 2023 lønstigning med 1,48%
  • 1. oktober 2023 lønstigning med 0,35%
 1. Reguleringsordningen fortsætter.
  • Udmøntes med 80/80 begge veje
  • Sikre at lønudviklingen følger den private lønudvikling
  • Udmøntninger pr. 1. april 2022 og 1. april 2023
 1. Seniorområdet
  • Seniorbonus på 0,80 % af sædvanlig løn
  • Kan veksles til 2 fridage eller pension
  • Forudsætning er en alder på 62 år
  • Udbetales en gang årligt(pensionsindbetaling)
  • Vælges for et år ad ganen
  • Et supplement tit den eksisterende ordning
 1. Pension - minipension
  • Karenstiden nedsættes fra 4 til 2 år
  • Aldersgrænsen på 25 år fjernes
 1. Løn under sorgorlov
 2. Gruppelivsforbedringer
 3. Styrket fokus på medarbejdersamtaler, seniorer

Der blev ikke afsat midler til organisationsforhandlinger i CFU forliget.

Development: HJEMMESIDER.DK