Anbefalingsskrivelse

Der blev indgået forlig mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet på regionernes område lørdag den 20. februar.

Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse anbefaler enstemmigt et JA til forliget

Resultater

Hovedpunkterne i forligene er:

 • Regulering af løn med 4,83 %, inkl. reguleringsordningen:

Udmøntningen sker jævnt over overenskomstperioden, fordelt pr. år som følger:

 • 2021: 1,41%
 • 2022: 1,70%
 • 2023: 1,72%

Denne gang har det fra vores side af bordet handlet om at sikre reallønnen for vores medlemmer, og dette er lykkedes ovenikøbet med et lille plus, da den forventede prisudvikling i perioden skønnes at blive 3,95 %.

Organisationsaftaler

Der blev i år afsat 0,45 % af den samlede lønsum til organisationsforhandlingerne, som vi brugte på følgende tiltag:

 • Håndværkeroverenskomsten:
  • Pensionen stiger til 17,83%, stigningen indgår i fritvalgsordningen.
 • Arbejdstidsaftalen.
  • Stigning af arbejdstidsbestemte tillæg
  • Omfattende projekt som skal se på aftalen
Øvrige tiltag
 • Udvidet lønretten under sorgorlov fra 14 til 26 uger, samt til barnets fyldte 18. år.
 • Der er afsat en tryghedspulje til indsats ved afskedigelser.
 • Derudover er der en del projekter som skal køre i perioden, bl.a.:
  • Fokus på reguleringsordningen.
  • Lavt- og ligelønsprojekt.
  • Styrket seniorpolitisk indsats.
  • Styrket fokus på psykisk arbejdsmiljø.
  • Ufaglært til faglært.
  • Fokus på elevforhold og pension til elever.

Development: HJEMMESIDER.DK