OK20-aftale med gode perspektiver

Dansk El-Forbund er i dag den 7. marts blevet enige med TEKNIQ Arbejdsgiverne om to overenskomster for omtrent 18.500 elektrikere

07.03-2020 Peter Koch Palshøj, foto: Anne Birkelund

Overenskomstaftalen, som er indgået efter 29 timers konstante forhandlinger, rummer gode perspektiver for elektrikerne, mener forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen. 

Den giver blandt andet nye fælles retningslinjer i indsatsen mod social dumping samt et løft på flere velfærdspunkter med for eksempel frihed til børns lægebesøg, forlængelse af betalt forældreorlov med tre uger og en forøget fritvalgskonto fra 4 procent til i alt 7 procent med mulighed for bl.a. flere seniordage.

- Det tog sin tid, når det gælder indsatsen mod social dumping, men nu står vi med nye og bedre redskaber i værktøjskassen. Sammen med arbejdsgiverne slår vi det helt fast, at mindstelønnen kun – og jeg siger kun - er et udgangspunkt. Der skal gives mere løn ovenpå ved lokalforhandling, både for danske og udenlandske elektrikere inklusive lærlingene. Samtidig opfordrer vi i fællesskab til, at udenlandske virksomheder kontakter Tekniq Arbejdsgiverne ved ankomsten til Danmark, og at udenlandske elektrikere kontakter Dansk El-Forbund, uddyber Jørgen Juul Rasmussen.

Aftalen giver en række forbedringer til elektrikerne. For eksempel:

  • Mere løn og akkord. Efter aftalen om overenskomsten skal der i øvrigt forhandles yderligere lokale lønstigninger i den enkelte virksomhed.
  • Mere tid og trivsel med markante forbedringer på forældreorloven, barsel samt børns sygdom.
  • Forbedret ret til efteruddannelse ved opsigelse.
  • Forbedringer for lærlinge med pension fra det fyldte 18. år.

Aftalen skal nu behandles i Hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund. Det sker mandag den 9. marts, og det nærmere indhold i aftalen offentliggøres derefter.

Aftalen sendes senere til afstemning blandt Dansk El-Forbunds medlemmer i overensstemmelse med de nærmere angivelser fra Forligsmanden.

De to overenskomster er henholdsvis timelønsoverenskomsten, også kaldet Elektrikeroverenskomsten og El-fagets Funktionæroverenskomst.

Development: HJEMMESIDER.DK