Forhandlingsforløbet

Før, under og efter forhandlingerne

I foråret 2020 blev der indsamlet krav fra medlemmerne for stat, kommune og regioner. Kravene blev herefter sendt til forbundet i august 2020.

Forløbet forud for forhandlingerne var desværre lidt rodet. Udgangspunktet for en forhandling af de offentlige overenskomster i en corona-tid var ikke godt.
Derfor forsøgte flere forbund i fællesskab med CFU og Forhandlingsfælleskabet (forhandlerne for kommuner og regioner) at udsætte forhandlingerne til 2022, i håbet om at den økonomiske situation skulle blive bedre, og at pandemien under kontrol.

Men der var ikke enighed blandt alle forbund til dette, og skatteministeren havde som ultimativt krav, at alle forbund skulle være enige. Det lykkedes derfor ikke at udskyde forhandlingerne.

De indkomne krav blev behandlet og gennemgået i forhandlingsudvalgene for hhv. stat, kommune og regioner i september 2020 og præsenteret i forbundets hovedbestyrelse.

Vi forhandlede i fællesskab på statens område i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og i Forhandlingsfællesskabet (FF) på kommuner og regioner.

Kravene for staten sendtes til CFU, der behandlede kravene i december 2020. Centralorganisationernes krav blev derefter koordineret og sammenskrevet til ét fælles sæt krav. Koordineringen skete i CFU's forhandlingsudvalg.

På samme måde sendtes krav på hhv. kommuner og regioner til FF, der også i december behandlede og sammenskrev kravene til ét fælles sæt krav.
Kravene blev udvekslet og uddybet mellem parterne på alle tre områder 15. december 2020.

Forhandlingerne startede17. december 2021 på det statslige område, og 18. december startede forhandlingerne på det kommunale og regionale område.
Forhandlingerne handlede om de generelle krav, og når de først var på plads i februar, påbegyndtes forhandlingerne af organisationsaftalerne.

På det statslige område påbegyndtes et 4-ugers-forhandlingsvindue umiddelbart efter forhandlingerne om de generelle krav var afsluttet.

Dansk El-Forbunds bestyrelse fik de forskellige forlig til gennemgang og præsenterede herefter deres anbefaling ved en afstemning.

Når forhandlingerne om generelle krav og organisationsaftaler var slut, skulle medlemmerne inden for de tre områder stemme ja eller nej til forhandlingsresultatet.
 

Development: HJEMMESIDER.DK