Mød forhandlerne

 

I 2020 forhandlede Dansk El-Forbund flere forskellige overenskomster; Elektrikeroverenskomsten, Industriens Overenskomst og en række øvrige overenskomster.

Elektrikeroverenskomsten

I spidsen for forhandlingerne på Elektrikeroverenskomsten stod forbundsledelsen; forbundsformand, Jørgen Juul Rasmussen, og de 2 forbundsnæstformænd, Benny Yssing og Jens-Olav Pedersen. 

Forhandlingerne var dog i høj grad et holdarbejde, der blev varetaget af de 18 personer i forhandlingsudvalget for Dansk El-Forbund. Udover formanden og næstformanden bestod forhandlingsudvalget af repræsentanter fra alle lokalafdelingerne, ungdommen og de kongresvalgte forbundssekretærer: 

Christian Elgaard, Hanna Lindstrøm, Ole Tue Hansen, Bjørn Rasmussen, Claus Lykke Christensen, Bo Laurberg, Jesper Porup Fallesen, Per Skjervedal, Dennis Fridthjof, Erik Magdal, Nadja Aarøe Simonsen (ungdomskonsulent), Mathias Vinholdt (formand for DEF Ungdom), Jesper Emanuel Jensen, Niels Bergløv og Karl-Jørn Petersen. 

Elektrikeroverenskomsten forhandles med Tekniq Arbejdsgiverne. På billedet nedenfor ser du Dansk El-Forbunds forhandlere sammen med Tekniq Arbejdsgivernes formand, direktør og chefjurist.

Forhandlingsudvalget OK20
Forhandlerne fra Dansk El-Forbund sammen med repræsentanterne i Tekniq, da de mødtes første gang d. 16. januar 2020. FOTO: Jeppe Carlsen


Industriens overenskomst

Den næststørste overenskomst for medlemmer i Dansk El-Forbund er Industriens Overenskomst. Her deltog forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen i forhandlingsudvalget, mens en række af forbundssekretærerne deltog i forskellige underudvalg.

Du kan læse mere om forhandlerne fra CO-Industri på okfakta.dk. 

Øvrige overenskomster

Derudover forhandlede Dansk El-Forbund en række øvrige overenskomster i 2020. De blev forhandlet af forbundsledelsen og forbundssekretærerne.

Development: HJEMMESIDER.DK