Det sker ved et ja eller ved et nej

Resultatet af medlemsafstemningen offentliggøres torsdag den 16. april

14.04-2020 Peter Koch Palshøj

Resultatet af medlemsafstemningen om OK20 forventes offentliggjort af Forligsmanden torsdag den 16. april 2020 kort efter kl. 12.

Alle fagforbund har indsendt resultatet af afstemningen til Forligsmanden, og man må ikke informere om resultaterne før offentliggørelsen fra Forligsmanden.

Medlemmerne har stemt om den overenskomst, de arbejder under, og denne afstemning indgår i det samlede resultat om Forligsmandens mæglingsforslag, der blev offentliggjort, inden afstemningerne gik i gang.

Sammenkædningen mellem overenskomsterne

Dette kaldes sammenkædningsreglen, og betyder, at de generelle resultater fra de indgåede overenskomstforlig også bliver gældende for lønmodtagere og arbejdsgivere på de områder, hvor man ikke nåede til enighed om en ny overenskomst.  

Lønmodtagerne på disse områder kan stemme om selve mæglingsforslaget fra Forligsmanden.
Forligsmanden optæller det samlede fælles resultat på tværs af overenskomsterne.

Ja eller nej – ny overenskomst eller konflikt med strejke

Ved et JA gælder de aftalte overenskomster fra den 1. marts 2020 til den 1. marts 2023, og rettigheder regnes fra 1. marts 2020, f.eks. lønstigninger, med mindre andet er tydeligt aftalt.

Ved et NEJ er overenskomsterne bortfaldet, også de gældende overenskomster, og der indledes strejke fem dage efter offentliggørelsen af resultatet, i år den 21. april 2020 ved arbejdstids begyndelse.

Udgangspunktet er, at ved nej er det ikke kun den ny overenskomst, der er bortfaldet, men også den hidtidige overenskomst, og parterne skal derfor forhandle helt forfra. Medlemmer af DEF modtager personlig meddelelse, om de skal i strejke.

Tekniq Arbejdsgiverne, Dansk Industri og andre arbejdsgiverforeninger har tilsvarende mulighed for at lockoute medlemmer af fagforbundene.

Strejken og den eventuelle lock-out vil vare, indtil parterne måtte have forhandlet et nyt resultat eller regeringen griber ind.

Strejkeunderstøttelse til medlemmer af DEF

Strejkeunderstøttelsen i DEF er 900,00 pr. dag.

Ifølge A-kasselovgivningen må A-kassen ikke udbetale understøttelse til arbejdsløse medlemmer, hvis mere end 65% af A-kassens beskæftigede medlemmer er i strejke. I så fald overtager DEF forpligtelsen til at udbetale understøttelse til ledige medlemmer af DEF.

Development: HJEMMESIDER.DK