CFU: Statsforlig sikrer realløn

Aftale på statens område om blandt andet seniorbonus, men der kommer ingen fritvalgsordning

08.02-2021 Jim Jæger, illustration: skærmdump fra CFU's hjemmeside
Screendump fra CFU's hjemmeside

Parterne på statsområdet har indgået aftale om en treårig overenskomst. Aftalen skal, hvis den vedtages ved afstemningen, gælde for tre år fra 1. april.

Området lægger også sporene for de endnu ikke afsluttede forhandlinger på kommunerne og regionernes områder. Ifølge en pressemeddelelse fra Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg (CFU) vil aftalen sikre de ansattes realløn, og reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.

En nyskabelse er en seniorbonusordning på 0,8 procent af den sædvanlige årsløn for alle medarbejdere på 62 år og derover. Den indebærer valgfrihed mellem løn, frihed og pension og har en værdi på op til to dage fri om året.

Et af CFU’s højt prioriterede krav gjaldt en fritvalgsordning, som kendes fra det private område, for alle ansatte. Dette kunne der ikke opnås enighed om.

Aftalen omfatter 28 punkter. Organisationsforhandlingerne skal være afsluttet senest den 15. marts, og herefter skrides der til afstemning.

Development: HJEMMESIDER.DK