OM OK20

 

Ved OK20 forhandledes overenskomsterne på det private område. 

Her er en kort opsummering af resultaterne:

  • Mere til løn og trivsel – f.eks. længere periode med betaling under sygdom, 1,6% stigning på forskud tid, overarbejde og fleksibel arbejdstid, 3 ugers mere forældreorlov med fuld løn.
  • Lærlinge – stigning af lærlingeløn med 1,7% hvert overenskomst år, stigning af fritvalg, ret til pension fra det fyldte 18 år.
  • Fritvalg – stigning af fritvalg fra 4% til 7% i perioden
  • Mere uddannelse – permanentgørelse af muligheden for videreuddannelse på erhvervsakademi.
  • Betaling for "snorketimer" – betaling af sygelønssats ved skriftlig lokalaftale om udskydelse af 11 timers reglen.
  • Nye redskaber mod social dumpning – ingen misforhold mellem udenlandske lønmodtagers løn og danskers lønninger, ret til indsigt om underentreprise for tillidsrepræsentanter med det samme.
     

Links:

Se forligene fra OK20-forhandlingerne:

 

Development: HJEMMESIDER.DK