Hvem forhandler din overenskomst?

I 2023 forhandler Dansk El-Forbund flere forskellige overenskomster; Elektrikeroverenskomsten, Industriens Overenskomst og en række øvrige overenskomster.

Elektrikeroverenskomsten

I spidsen for forhandlingerne på Elektrikeroverenskomsten står forbundsledelsen; forbundsformand, Benny Yssing, og de to forbundsnæstformænd, Christian Rosenkvist Elgaard og Lars Kræmer. 

Forhandlingerne er dog i høj grad et holdarbejde, der bliver varetaget af de 19 personer i forhandlingsudvalget for Dansk El-Forbund. Udover formanden og næstformanden består forhandlingsudvalget af repræsentanter fra alle lokalafdelingerne, ungdommen og de kongresvalgte forbundssekretærer: 

Hanna Lindstrøm, Ole Tue Hansen, Martin Frederichsen, Claus Lykke Christensen, Per Skjervedal, Dennis Fridthjof, Erik Magdal, Jesper Porup Fallesen, Thomas Hagen Pedersen, Sonny Hansen, Bjørn Rasmussen, Karl-Jørn Petersen, Jan Nielsen, Niels Bergløv, Lasse Haugaard Pedersen (ungdomskonsulent) og Njord Fomsgaard Kvistgaard (formand for DEF Ungdom). Elektrikeroverenskomsten forhandles med Tekniq Arbejdsgiverne

 

forhandlingsudvalg OK23

På billedet ser du forhandlerne fra Dansk El-Forbund sammen med repræsentanterne i Tekniq Arbejdsgiverne, da de mødtes første gang d. 16. januar 2023. Foto: Ulrik Jantzen

Industriens overenskomst

Den næststørste overenskomst for medlemmer i Dansk El-Forbund er Industriens Overenskomst. Her deltager forbundsformand Benny Yssing i forhandlingsudvalget, mens en række af forbundssekretærerne deltager i forskellige underudvalg.
Du kan læse mere om forhandlerne fra CO-Industri på okfakta.dk

Øvrige overenskomster

Derudover forhandler Dansk El-Forbund en række øvrige overenskomster i 2023. De bliver forhandlet af forbundsledelsen og forbundssekretærer Lars Johansen, Martin Frederichsen og Lars B. Sørensen samt Ole Tue Hansen.

Development: HJEMMESIDER.DK