Om OK21

 

Ved OK21 forhandledes overenskomsterne og organisationsaftalerne på det offentlige område med staten, regionerne og kommunerne.

Her er en kort opsummering af resultaterne fra forhandlingerne:

 

Staten:

 • Regulering af lønnen med 4,42% i perioden
 • Reguleringsordningen fortsættes således at lønudviklingen sikres at følge den private lønudvikling
 • Seniorområdet styrkes og forbedres
 • Pension – nedsættelse af karensperioden og fjernelse af aldersgrænse på 25 år
 • Løn under sorgorlov
 • Gruppelivsforbedringer
 • Styrket fokus på medarbejdersamtaler for seniorer

Links:
Forlig - staten

 

Regioner:

 • Regulering af lønnen med 5,83% inkl. reguleringsordningen i perioden
 • Løn undersorgorlov udvides med betaling af løn fra 14 uger til 26 uger
 • Projekter i perioden der skal se på:
  • Reguleringsordningen
  • Lavt- og ligelønsprojekt
  • Seniorpolitik
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Ufaglært til faglært
  • Elevforhold og pension til elever

 

Organisationsaftale:

Håndværkeroverenskomsten

 • Stigning af pension til 17,83%, stigningen indgår i fritvalgsordningen
 • Arbejdstidsaftalen
  • Stigning af arbejdsbestemte tillæg

Links:

Forlig - regioner

Organisationsaftale

 

Kommuner:

 • Regulering af lønnen med 5,29% inkl. reguleringsordningen i perioden
 • Løn undersorgorlov udvides med betaling af løn fra 14 uger til 26 uger
 • Projekter i perioden der skal se på:
  • Reguleringsordningen
  • Lavt- og ligelønsprojekt
  • Seniorpolitik
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Ufaglært til faglært
  • Elevforhold og pension til elever

 

Organisationsaftale:

Håndværkeroverenskomsten

 • Stigning af pension til 18.1% for håndværkere, it-supportere og elever
 • Stigning af pension til 20,1% for håndværkere og it-supportere i København og Frederiksberg

Mester og assistentoverenskomsten

 • Stigning af pension til 20,02%
 • Arbejdstidsaftalen
  • Stigning af arbejdsbestemte tillæg

Links:

Forlig - kommuner

Organisationsaftale

Development: HJEMMESIDER.DK