Stemmeresultater for de enkelte overenskomstområder

Du kan se fordelingen af stemmer på de enkelte overenskomstområder i tabellen:

Tabel over stemmeresultat på de enkelte overenskomster

*Overenskomster med få stemmeberettigede er slået sammen. 

Development: HJEMMESIDER.DK