FAQ

Overenskomst

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale mellem dig og dine kolleger som lønmodtagere på den ene side og arbejdsgiver på den anden side. Den indgås mellem jeres fagforening fx Dansk El-Forbund og arbejdsgiverne. 

Er jeg dækket af en overenskomst?

Af din kontrakt fremgår det, om du er dækket af en overenskomst og hvilken. Næsten alle medlemmer af Dansk El-Forbund er omfattede af en overenskomst.

Hvorfor er overenskomster så vigtige?

Nogle lønmodtagere mener, at de klarer sig bedst alene. Sagen er dog, at de er lige så afhængige af overenskomsten som dem, der har valgt at være med i det faglige fællesskab som af Dansk El-Forbund.

Overenskomsterne er nemlig et minimum, som alle individuelle forhandlinger om løn- og arbejdsforhold finder sted ud fra. Så selv om du som lønmodtager forhandler din egen løn, er det de kollektive overenskomster, der fastsætter mindstelønnen, der er den grundsøjle, som du kan forhandle ud fra. Det er også overenskomsten, der giver dig retten til yderligere lønforhandling.

Lønmodtagere, der ikke er medlem af en overenskomstforhandlende fagforening er således en form for gratister, der nyder godt af det faglige fællesskabs indsats uden at yde og deltage. 

Kig derfor efter OK-mærket, når du vælger fagforening. Læs mere på ok-mærket.dk.

Hvem forhandler overenskomsterne?

Det afhænger af overenskomsten.

Hvis du er privatansat

På Elektrikeroverenskomsten foregår forhandlingerne mellem repræsentanter fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og formanden samt næstformændene i Dansk El-Forbund. 

På Industriens Overenskomst er Dansk El-Forbund repræsenteret af CO-Industri, der forhandler med Dansk Industri. 

De øvrige overenskomster som fx Offshore forhandles også af formanden og næstformændene i Dansk El-Forbund.

Hvis du er offentligt ansat

For statsansatte er det hhv. Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) på lønmodtagersiden og Kompetence- og medarbejderstyrelsen på arbejdsgiversiden.

For ansatte i regionerne foregår forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet (FF) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

På det kommunale område er det også Forhandlingsfællesskabet på lønmodtagersiden men ved en anden topforhandler. På arbejdsgiversiden er det Kommunernes Landsforening (KL).

Hvad sker det ved et nej?

Et nej er lig med storkonflikt, og den kommer 5 dage efter, at afstemningen om overenskomsterne er slut. 

Under en konflikt vil medlemmer af Dansk El-Forbund modtage konfliktunderstøttelse. Det forudsætter dog, at man har været medlem i mindst 14 dage og har indbetalt den første måneds kontingent.

Development: HJEMMESIDER.DK