DEF-hovedbestyrelse anbefaler OK-forlig

Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse anbefaler et ja til elektrikernes nye overenskomster

10.03-2023 Af Benjamin Rothenborg Vibe
Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse holder møde 10. marts 2023

På et ekstraordinært møde besluttede Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse at anbefale et ja til elektrikernes nye overenskomstaftaler. 

 

Hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund (DEF) mødtes fredag d. 10. marts for at behandle resultatet af forhandlingerne om Elektrikeroverenskomsten, som det lykkedes at blive enig med Tekniq Arbejdsgiverne om natten til torsdag d. 8. marts.

Også aftalen om Industriens Overenskomst - det såkaldte gennembrudsforlig - der blev indgået søndag d. 19. februar mellem Dansk Industri og CO-industri, som Dansk El-Forbund er en del af, blev drøftet af hovedbestyrelsen, som også tog stilling til flere andre af DEF’s nye overenskomstaftaler.

DEF’s hovedbestyrelse - med undtagelse af lærlingerepræsentanten fra DEF Ungdom - anbefaler et ja til de nye overenskomstaftaler, som omfatter størstedelen af DEF-medlemmerne.

Man kan læse nærmere om indholdet i aftalerne på den særlige OK23-temaside OKdef.dk, hvor resultatet af de øvrige forhandlinger om elektrikernes nye overenskomster vil kunne findes, efterhånden som de bliver indgået.

Hvornår urafstemningen om de nye overenskomstaftaler sættes i gang, afhænger af hvornår forligsmanden er færdig med sin samlede mæglingsskitse.

Development: HJEMMESIDER.DK